Silane

Silane je spojina funkcionalne skupine in anorganske funkcionalne skupine, ki združuje reaktivne ali kompatibilne organske skupine v eni sami molekuli, in ta posebna lastnost omogoča, da se jih uporablja kot molekularni most med organskimi in anorganskimi materiali. Silanski silikon se lahko uporablja kot zamreževalno sredstvo za RTV silikonsko gumo, sredstvo za površinsko obdelavo steklenih vlaken, sredstvo za površinsko obdelavo anorganskega polnila in tesnilne mase, da se izboljša disperzija in adhezija ter združljivost polnil v smoli .. Uporablja se za izboljšanje mehanske trdnosti, toplotne odpornosti in vlage odpornosti izdelkov. Nestabilnost silanov izhaja iz reaktivnosti silicija-vodikove vezi; derivate, v katerih so bili vsi atomi vodika nadomeščeni z organskimi skupinami

  • Aplikacije izdelkov:

    Uporablja se predvsem kot alkiliranje metil silana v farmacevtski biosintezi (kot so amikacin, penicilin, cefalosporini, fluorouracil in vrste derivatov penicilina), hidroksilnih zaščitnih sredstev antibiotikov.
    info@xjysi.com + 86-0792-3170696
  • Aplikacije izdelkov:

    Kot posrednik za križanje RTV silikonske gume in sredstva za površinsko obdelavo steklenih vlaken in za pogovor z agenti zunaj armiranega plastičnega laminiranega izdelka, da bi izboljšali mehansko trdnost, toplotno odpornost, odpornost na vlago.
    info@xjysi.com + 86-0792-3170696
Z aplikacijo
BY Funkcija Novice
Request Sample